20.8.2023 Conti B vrh / Conti B litter

Vrh B le Coeur Pur  🥰
——————————————
B litter le Coeur Pur  🥰
Bulldog-Bogeys Pepe, HD A1, ED 0 x CH ColorBulls Hazel, HD A, ED 0
WE ACCEPT RESERVATIONS
BALTHAZAR THE KING le Coeur Pur
IMG_3354 IMG_3370 IMG_3382 IMG_3391 IMG_3401 IMG_3444 IMG_3736 IMG_3741
BÁTHORY ERZSÉBET le Coeur Pur
IMG_3517 IMG_3581 IMG_3617 IMG_3619 IMG_3620 IMG_3663 IMG_3706