ColorBulls Hazel

nar.: / db: 7.12.2019

domácí jméno / call name: Hazi

chovatel / breeder: Ines Olbricht (kennel ColorBulls)

M: CH D VDH ColorBulls Toxic

HD A, ED 0
výška / height: 46 cm
předkus / overbite: 13 mm
Cystinuria: N / Cy

(potomek ColorBulls Bacon, Begleithundeprüfung im BK/ VDH x ColorBulls Kira)

O: CH D VDH, CH CH, CH FR , Biehler Bulls Acujo

HD A, ED 0
výška / height: 49 cm
overbite / predkus: 4 mm, plnochrupý / full dentition
Cystinuria: N / N

(potomek CH CH Pickwick Illos x Bulldogmans Bella)

IMG_8161-001 IMG_8133-001

zdraví / healt: 

HD A, ED 0, OCD clear, spondy negative, patella 0/0

srdce čisté / heart test clear

Cystinurie N/Cy

Výstavy / shows:

excellent, res. CAC, CAC, BOS, BOB, BIG 1

1,5 roku / 1,5 year

IMG_4213-001 IMG_4013-001 IMG_3378-001 IMG_4201-001 IMG_3513-001

IMG_8054-001 IMG_8002-001 IMG_8189-001 IMG_8225-001 IMG_8223-001 IMG_8224-001 IMG_8198-001 IMG_8200-001 IMG_8220-001 IMG_3378-001 IMG_4213-001 IMG_4013-001 IMG_4201-001

1 rok / 1 year

IMG_8181-001 IMG_8590-001 IMG_7992-001 IMG_8036-001 IMG_8043-001

11 měsíců

IMG_3226-001 IMG_3225-001 IMG_3213-001 IMG_4651-002 IMG_4235-001 IMG_4199-001 IMG_4181-001IMG_4645-001IMG_4364-001

7 měsíců

IMG_0923-001 IMG_0287-001 IMG_0285-001 IMG_9609-001

IMG_4502-001IMG_4511-001IMG_4513-002IMG_4528-001IMG_4614-001IMG_4629-001IMG_4632-001IMG_4606-001IMG_3771-001IMG_3767-002IMG_3763-001IMG_3758-001IMG_3718-001IMG_3696-001IMG_3408-001IMG_3369-001IMG_3298-001IMG_3263-001IMG_3142-001IMG_3083-001IMG_2937-001IMG_2742-002IMG_0955-001IMG_0952-001

4 měsíce

IMG_8066-001IMG_8065-002IMG_8059-001IMG_8030-001IMG_7985-001IMG_7994-001IMG_7999-001IMG_8152-001IMG_8204-001IMG_8244-001IMG_8432-001IMG_8500 (2)IMG_8501 (2)IMG_8522 (2)IMG_8536 (2)IMG_8539 (2)IMG_8611 (2)IMG_9138-001IMG_9201-001IMG_9210-001IMG_9229-001IMG_9305-001IMG_9348-001IMG_9423-001IMG_9432-001IMG_9433-001IMG_9441-001IMG_9469-001IMG_9501-001IMG_9550-001IMG_9704-001IMG_9747-001IMG_9962-001IMG_9996-001IMG_8818-001IMG_1120-001

3 měsíce

IMG_7204-00185044240_216603119526854_7866698207143657472_n 85141361_2941283309225422_4780518051801989120_n 85205385_2497828063817283_4255398226158419968_n 88977851_2659864290964550_8496558730219880448_n 88978225_1874225492721974_1503572830904647680_n 88990134_567604810503797_853123222453878784_n 88994836_2923083144397471_1725608372226490368_n 88996806_483917132511948_6795106950578176000_n 89051231_897368810719609_1536523558006554624_n 89101174_215719956240570_5561751969921499136_n IMG_3213

IMG_7227-001 IMG_7284-001 IMG_7301-001 IMG_7307-001 IMG_7309-001 IMG_7314-001 IMG_7319-001